Esso Tankpas

Esso Tankpas aanvragen

10 cent korting bij alle Esso stations in Nederland:

 

Vul dit formulier in om de Esso Tankpas aan te vragen:

 Dhr. Mevr.

Voorletter(s) + Naam

Adres

Postcode + Woonplaats

Telefoonnummer

Mobiel telefoonnummer

E-mailadres

IBAN-nummer

Ik wens een pas met/zonder mogelijkheid van spaarpunten via het Esso Extra's Spaarsysteem  Met (6 ct korting) Zonder (10 ct korting)

Klik op onderstaand icoon om de gegevens af te drukken. Wij ontvangen het formulier graag op het hiernaast vernoemde emailadres of postadres.

Toestemming automatische incasso
Ik geef hierbij toestemming aan HQ International (de organisatie die de Esso Tankpas beheert) om de bedragen, die met mijn Esso Tankpas worden betaald, automatisch af te schrijven van mijn bovenvermelde IBAN-nummer.
Paskosten bedragen jaarlijks € 2,50 incl. BTW per pas. Deze worden bij de eerstvolgende facturatie in rekening gebracht.

Ondertekening
Ik ga akkoord met de voorwaarden en bepalingen opgenomen in de regeling Esso Card, zoals vermeld op deze website. Klik hier voor de algemene voorwaarden.

Datum: _____________________

Plaats: ______________________


Handtekening aanvrager: ________________________________________

Stuur deze uitgeprinte en ondertekende aanvraag, met kopie geldig legitimatiebewijs én kopie bankpas naar:


tankpas@kortingvergelijker.nl

of naar:

Stichting Zorg voor Koopkracht
Postbus 22414
3003 DK Rotterdam

Uitleg

Via Kortingvergelijker.nl kun je een Esso Tankpas aanvragen waarmee je 10 cent korting per liter brandstof krijgt bij alle Esso tankstations in Nederland.
De Esso Tankpas werkt als een credit card: Het getankte bedrag wordt na 14 dagen automatisch van je rekening afgeschreven.

Voordelen van de Esso Tankpas:

- 10 eurocent korting per liter brandstof o.b.v. de landelijke adviesprijs
- Korting direct doorberekend
- Tanken bij alle Esso tankstations in Nederland
- 4 x per maand automatische afschrijving van de getankte bedragen.
- 4 x per maand BTW-factuur met alle getankte bedragen

Hoe vraag ik de Tankpas aan?

Stap 1: Vul hier het aanvraagformulier in
Stap 2: Print dit formulier uit
Stap 3: Stuur het formulier samen met kopie paspoort/id-kaart en kopie bankpas naar:

tankpas@kortingvergelijker.nl

of naar:

Stichting Zorg voor Koopkracht
Postbus 22414
3003 DK Rotterdam

Extra info:
- Wekelijks ontvang je je factuur op het opgegeven emailadres.

- Terugboeken: indien je niet akkoord bent met een afschijving, kun je altijd binnen 56 werkdagen aan je bank opdracht geven tot terugboeking.

- Intrekken incassomachtiging: de verstrekte machtiging kun je te allen tijde weer intrekken. Hiervoor kun je je wenden tot de incassant.

- Indien een lokaal Esso tankstation door een extra korting een nog lagere literprijs hanteert dan de landelijke advisprijs minus 10 cent, dan betaal je uiteraard de lagere literprijs.

 

Waar vind ik de dichtstbijzijnde Esso Benzinepomp?

Op dit moment zijn er meer dan 350 Esso Benzinestations in Nederland. Wil je weten waar je een Esso Benzinepomp kan vinden, klik dan hier. Zo wordt korting krijgen op je brandstof wel erg eenvoudig!